Het bestuur van SOBRI zoekt versterking

Tijdens de algemene ledenvergadering op 11 januari zijn Maarten van der Bergh en Brigit van Soest afgetreden.
Het bestuur zou graag een voorzitter en penningmeester hebben. Dus als je belangstelling hebt, laat het weten. 
Later meer over de resultaten van de ALV.

Nieuws Archief