AbonnementsVormen en prijzen seizoen 2017 en 2018

 Het tennisseizoen 2017 wordt als volgt beschouwd:

  • Zomerseizoen van 1-apr-17 t/m 30-sep-17, dat gaat over in
  • Winterrseizoen van 1-okt-17 t/m 31-mrt-18.

Op 1-apr-18 begint het tennisseizoen 2018.


Sobri-leden kunnen uit de volgende AbonnementsVormen kiezen (contributieprijzen voor tennisseizoen 2018 moeten nog bevestigd worden, maar zal naar verwachting niet meer dan enkele % inflatiecorrectie zijn):

AbonnementsVorm 1)Senior 2)

 

AV 5)Junior 3)

 

AV 5)Kid 4)AV 5)

Zomer

Ma – Vr

09:00 – 18:00

€ 157,50 1 - - - -

Ma – Vr

09:00 – 22:00**)

€ 212,50 2 - - - -

Hele week

09:00 – 22:00**)

€ 242,50 3 € 136,25 5 € 55,00 6
Zomer + Winter

Ma – Vr

09:00 – 18:00

€ 245,00 1+ - - - -

Ma – Vr

09:00 – 22:00**)

€ 310,00 2+ - - - -

Hele week

09:00 – 22:00**)

€ 345,00 3+ €196,25 5+ € 105,00 6+

1)      Abonnementsvorm wordt ook wel AV genoemd
2)      Senior ben je vanaf het lopende kalenderjaar waarin je 18 wordt
3)      Junior ben je vanaf het lopende kalenderjaar dat je 10 wordt
4)      Kid ben je tot en het met kalenderjaar waarin je 9 wordt
5)      Dit is de AV-code ten behoeve van de leden- en financiële administratie

NB.1  Leeftijdsindeling is volgende de KNLTB-norm
NB.2  's Avonds zijn de banen verlicht

 

Sobri-leden zijn/worden (vooralsnog) geregistreerd in drie databases*):

  1. KNLTB, die vervolgens een tennispasje afgeeft. Als tennisvereniging Sobri zijn wij verplicht € 17,50 per lid af te dragen (uitgezonderd Kids).
  2. PlanMySport, die het mogelijk maakt om met dat pasje de banen op Vreugd & Rust af te schrijven. Ook kan daarmee 10% korting gekregen worden aan de bar.
  3. Davilex, die de facturatie ondersteunt.

NB.1  Er zijn 8 verschillende AVs en de administratie en database-synchronisatie is ‘onder controle’.
         Een uitbreiding van  dit aantal betekent meer administratie en dus grotere kans op fouten.
         Daarom willen wij niet uitbreiden in dit aantal AVs.

 NB.2   Sobri moet voor elk lid een V&R-parkkaart kopen. Dit is € 25 voor geheel seizoen en € 12,50 voor half seizoen (voor junioren en kids is dit respectievelijk € 12,50 en
  € 6,25). Deze kosten (incl. die aan KNLTB) zijn verrekend in de contributie.

*) De drie databases zijn vooralsnog noodzakelijk. We zijn bezig dit in één database onder te brengen (inclusief het herzien van juridische afspraken). Maar dit vereist tijd van vrijwilligers die daaraan werken.


Sobri-leden, die nu een zomer-AV hebben en dit abonnement willen verlengen naar een winter-AV, doen dit in het verlengde van hun zomer-AV. Bijvoorbeeld: een AV=2 wordt AV=2+. Zij worden als volgt gefactureerd:

AbonnementsVorm 1) voor bestaande Sobri-leden

 

Senior 2)

 

AV 5)Junior 3)

 

AV 5)Kid 4)

 

AV 5)

Winter

Ma – Vr

09:00 – 18:00

€ 105,00 1+ - - - -

Ma – Vr

09:00 – 22:00

€ 115,00 2+ - - - -

Hele week

09:00 – 22:00

€ 125,00 3+ € 75,00 5+ € 50,00 6+

 Voor uitleg 1) t/m 5): zie hierboven


Nieuwe leden, die voor alleen een winter-AV kiezen, worden beschouwd als ‘instromers’ en worden gecategorariseerd als een ‘zomer + winter’-AV (1+, 2+, 3+, 5+ of 6+). Dit ten behoeve van de eenvoud van de administratie. Zij kunnen dus spelen vanaf 1-okt-17 tot 1-apr-18, ontvangen een KNLTB-pasje en krijgen als volgt gefactureerd (kosten KNLTB-pasje en parkkaart zijn verdisconteerd):

AbonnementsVorm 1) voor nieuwe leden


Senior 2)

 

AV 5)


Junior 3)


AV 5)


Kid 4)

 
AV 5)

Winter

Ma – Vr

09:00 – 18:00

€ 117,50 1+ - - - -

Ma – Vr

09:00 – 22:00

€ 127,50 2+ - - - -

Hele week

09:00 – 22:00

€ 137,50 3+ € 92,50 5+ € 50,00 6+

 Voor uitleg 1) t/m 5): zie hierboven


Leden, die hun lidmaatschap willen beëindigen of die hun AV willen wijzigen, moeten dit aangeven voor 1 januari 2018 via de website. Dit geldt ook voor de ‘instromende’ leden!


In februari 2018 krijgen alle leden een factuur, die gebaseerd is op hun laatste categorie / geregistreerde AV. Let wel:

  • Leden, die een verlengd AV hebben, ontvangen een zomer + winter factuur
  • De ‘instromende’ leden ontvangen een zomer + winter factuur
  • Leden met alleen een zomer-AV, ontvangen weer een zomer factuur.

Leden die gedurende het seizoen willen overgaan naar van bijvoorbeeld een AV = 1 naar een AV = 3, ontvangen een factuur gebaseerd op het verschil tussen die AVs plus 5% adminkosten.Verandering van een AV (bijvoorbeeld van een 3+ naar een 2) is alleen mogelijk wanneer deze voor 1 februari 2018 is aangevraagd.


Juniorleden die in 2017 cq. 2018 de leeftijd van 18 jaar bereiken worden beschouwd als seniorlid.

Kids-leden die in 2017 cq. 2018 de leeftijd van 10 jaar bereiken worden beschouwd als juniorlid.